Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier 16. november 2017
  Grensene for full regnskaps- og revisjonsplikt for eierseksjonssameier heves.
 • Tomtesalg er skattefritt for bygdeallmenning 15. november 2017
  Allmenninger kan ikke skattlegges for gevinst ved salg av tomtegrunn fra allmenningen, skriver Høyesterett i en fersk dom.
 • Kildeskatt på utbytte der selskapet kjenner aksjonæren 15. november 2017
  Kjenner selskapet den utenlandske aksjonærens skattemessige status, kan det trekke redusert kildeskatt, men risikerer ansvar for manglende trekk.
 • Altinn har fått nytt design 14. november 2017
  14. november kom Altinn i ny versjon. I den nye versjonen finnes blant annet:
 • Innspill til Finanskomiteen om regnskapslov 3. november 2017
  Revisorforeningen mener det er positivt at Finanskomiteen raskt følger opp proposisjonen om endringer i regnskapsloven slik at de foreslåtte forenklingene kan bli gjeldende allerede for regnskapsåret 2017. Revisorforeningen har samtidig ytret misnøye med den manglende fremdriften vedrørende de øvrige delene av regnskapslovutredningen.
 • SAF-T – Statusoppdatering oktober 2017 30. oktober 2017
  SAF-T (standard dataformat) vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019. I denne saken vil vi belyse andre temaer som er vurdert av Skattedirektoratet i brev 31. august 2017 til Finansdepartementet.