Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 16. februar 2018
  Finansdepartementet foreslår en ny lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Forslaget innebærer i stor grad en videreføring av gjeldende rett, men også en innstramming av reglene på sentrale punkter.
 • Datering, signering og avgivelse av revisjonsberetningen 16. februar 2018
  Spørsmål om signering og datering av revisjonsberetningen har igjen blitt aktualisert i forbindelse med økt bruk av elektronisk signatur. Spesielt har ulike problemstillinger som oppstår på grunn av elektroniske signaturløsningers sporbare tidsstempling vært mye diskutert. Vi vil i denne artikkelen forsøke å klargjøre disse problemstillingene.
 • Ny frist for skattemelding for mva-kompensasjon 15. februar 2018
  Skattedirektoratet gir utsatt frist til 21.02.2018.
 • Gjeninnfører diettsats 15. februar 2018
  Arbeidstakere som er på yrkesreise (tjenestereise) som overnatter privat eller på hybel/brakke med kokemuligheter kan likevel motta skattefri diett på kr 88.
 • Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2017 15. februar 2018
  Regnskapsstandardstyret (RSS) har avlagt sin årsrapport for 2017. Den mest sentrale hendelsen dette året var at det i juni ble besluttet å stanse arbeidet med ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak.
 • NRS 16 Årsberetning er endret 15. februar 2018
  NRS 16 Årsberetning er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.