Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret 15. september 2017
  Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.
 • Momskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier 12. september 2017
  Finansdepartementet har i forskriften som avgrenser området for når borettslag og eierseksjonssameier skal ha rett til momskompensasjon, i stor grad lyttet til vårt innspill om å likestille borettslag/eierseksjonssameier med ordinære selskaper.
 • Formuesskatt: - Skjær gjennom - unnta aksjer! 10. september 2017
  Ved å innføre et fribeløp for aksjer unntar man i praksis arbeidende kapital i underskogen av norske bedrifter fra formuesbeskatning.
 • Bør Skatteetaten få se absolutt alt? 5. september 2017
  Standard dataformat i regnskapsføringen kan gi Skatteetaten et online kikkhull inn i alle bedrifter. Er det virkelig helt greit?
 • Avvikende regnskapsår gir bedre regnskapskvalitet 3. september 2017
  Adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen er overbevist om at en utvidet adgang til å benytte seg av avvikende regnskapsår vil gi bedre regnskapskvalitet.
 • En milliard i tvangsmulkt 3. september 2017
  Tvangsmulkt har hittil i år tilført statskassen en milliard kroner. Samtidig har truslene om tvangsmulkt ført til en dramatisk økning i antall skattemeldinger og årsregnskap som leveres i tide.