Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Faren i trådløse nett 16. mars 2018
  Mange er kanskje ikke klar over at det kan innebære en betydelig sikkerhetsrisiko å surfe på trådløse nett (WiFi). Nedenfor følger noen tips som kan gjøre det sikrere å surfe på trådløse nett.
 • Aksjeverdi når AS har verdsatt næringseiendom til «sikkerhetsventilen» 15. mars 2018
  Skattedirektoratet vil endre rettledningsteksten for tilfeller der et AS eier næringseiendom som verdsettes etter den såkalte «sikkerhetsventilen»
 • Dyrere el-firmabil – gunstig med yrkesbil 15. mars 2018
  Mens skatten for firmabilbrukere ble økt fra 1. januar i år, kan håndverkere og andre med tjenstlig behov for varebil kl. 2 få en skattebesparelse på over 50 000 kroner i året. Det fremkommer i den årlige Firmabil-nøkkelen som publiseres i Revisor informerer 1-2018 med utgivelse 6. mars.
 • Konsernbidrag over landegrensene 15. mars 2018
  Yara fikk ikke medhold i lagmannsretten for sitt krav om fradrag for konsernbidrag til et datterselskap i Litauen
 • Arbeidstid til besvær 14. mars 2018
  En regnfull dag i august 2017 kom to representanter fra Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk hos et stort forsikringsselskap i Oslo. I løpet av det korte besøket ble det avdekket hele åtte brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Da er det ingen gyldig unnskyldning at den voldsomme arbeidsmengden skyldtes overivrige ansatte.
 • Oppdatert god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner 14. mars 2018
  Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringene i regnskapsloven. Den viktigste endringen er at kravet til årsberetning for små foretak er opphevet.