Tjenester

Revisjon

 • Revisjon
 • Begrenset revisjon
 • Borevisjon
 • Attestasjonsoppdrag
 • Etablering av selskap
 • Revisjon og bistand ved avvikling av virksomhet

Regnskap

 • Utarbeidelse årsregnskap og innsendelse til Brønnøysund
 • Utarbeidelse av ligningsskjema og innsendelse til altinn
 • Utarbeidelse aksjonærregisteroppgaver og innsendelse til altinn
 • Gjennomgang av firmaets rutiner med intern kontrollvurdering
 • Bistand med regnskapsførsel, skatt og merverdiavgift

Rådgiving

 • Selskapsetablering
 • Bistand med omorganisering
 • Fusjon/fisjon
 • Generasjonsskifte
 • Samtalepartner for ledelsen/styre.