Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Utvalg på ville veier 15. mai 2019
  Ekspertutvalget som i dag la frem forslag til momsreform, har valgt ikke å forholde seg til virkeligheten. Forslaget er politisk urealistisk og derfor irrelevant, mener Revisorforeningen.
 • Utvalg foreslår økt moms 15. mai 2019
  Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg la i dag frem sin innstilling til momsreform. Blant anbefalingene er å øke matmomsen til 25 prosent og avvikle nullsats for en rekke varer og tjenester som i dag nyter godt av dette.
 • Mulige forenklinger for regnskap og skatt 15. mai 2019
  Professor Hans Robert Schwencke har i dag levert en juridisk forstudie til Finansdepartementet. Formålet med studien var å avklare om det finnes forenklingsmuligheter, spesielt for små aksjeselskaper, gjennom reduksjon av forskjeller mellom finans- og skatteregnskapet.
 • Revidert budsjett og avgift 14. mai 2019
  Regjeringen har lyttet til en del av høringskommentarene og endrer forslag til avgrensing av fritaket for elektroniske tidsskrifter og bøker.
 • Regjeringen snur om personalforsikringer 12. mai 2019
  Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer fortsatt kan baseres på kostpris.
 • Skatt på personalforsikringer: Regjeringen snur! 10. mai 2019
  Finansdepartementet melder i ettermiddag at de vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris.