Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019 14. oktober 2019
  Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.
 • Skatteregler for multinasjonale digitale selskaper 13. oktober 2019
  OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.
 • Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering 8. oktober 2019
  Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.
 • Rentebegrensningsregelen endres 7. oktober 2019
  Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.
 • NRS 16 Årsberetning 7. oktober 2019
  Likestillings- og diskrimineringsloven er endret. I den sammenheng er det også gjort endringer i regnskapsloven. Revisorforeningen har omtalt lovendringene i en tidligere nyhetssak.
 • Skatteopplegget i statsbudsjettet for 2020 7. oktober 2019
  Det foreslås bl.a. nye regler for formuesverdsettelse av aksjer i nystiftede selskaper, herunder selskaper stiftet ved fusjon og fisjon, og endringer i Skattefunnreglene.