Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader 22. november 2019
  Endringene i standarden om pensjonskostnader er nå fastsatt. Planendringsgevinster som oppstår i forbindelse med ubetingede planendringer, kan nå benyttes til å redusere uinnregnede estimatavvik. Før endringen var det plikt til å resultatføre slike gevinster i sin helhet.
 • Saksbehandlingstider i Brønnøysundregistrene – vær tidlig ute! 22. november 2019
  Saksbehandlingstiden i Brønnøysundregistrene varierer fra dag til dag. Skal du registrere i Foretaksregistret før årsskiftet – vær ute i god tid!
 • Skybaserte ERP-systemer – mer effektivt og billigere? 8. november 2019
  Mange erfarer at ved overgang til skybaserte ERP-systemer blir regnskapsførerhonoraret vesentlig høyere.
 • EU skal utrede CO2-toll – kan hjelpe norske bedrifter 4. november 2019
  EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.
 • Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering 28. oktober 2019
  Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.
 • EU-lovkrav om bærekraftsrapportering må styrkes 25. oktober 2019
  Dagens lovkrav om rapportering av ikke-finansiell informasjon er ikke tilstrekkelige for å støtte en bærekraftig omstilling. EUs arbeid med nye lovkrav må styrke bærekraftsrapporteringen hos bedriftene.