Nyheter fra Revisorforeningen

RSS

 • Kravet til næringsvirksomhet 17. september 2020
  Høyesterett har avgjort at fradrag for inngående avgift er avhengig av at foretaket fortsatt oppfyller kravet til at det drives næring.
 • Revisorforeningen med ny og oppdatert koronaside 16. september 2020
  Revisorforeningen har oppdatert og restrukturert oversikten over koronatiltak for å gjøre den mer oversiktlig og i tråd med dagens situasjon.
 • Overdragelse av justeringsrett 14. september 2020
  Høyesterett har avgjort en sak om overdragelse av justeringsrett.
 • Elektronisk levering av registreringsmelding til MVA-registeret 9. september 2020
  Revisorforeningen støtter forslaget om at registreringsmelding til mva-registeret skal skje elektronisk, og at meldingen skal sendes inn i en ny registreringsportal på skatteetaten.no.
 • Modernisering av mva-området 7. september 2020
  Skatteetaten arbeider med å modernisere mva-området og har utviklet en ny elektronisk portal for registrering i merverdiavgiftsregisteret.
 • Kompensasjonsordningen: Hva gjelder nå? 7. september 2020
  7.9.: Forskriftsendring - justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres.