Vegard LødøenDaglig Leder - Statsautorisert revisor - Autorisert regnskapsfører